Advocacy Center

Advocacy Center

Rolul HTA în accesul la inovație


Procesul prin care se stabilește politica de finanțare a medicamentelor este dependent de concluziile sistemului de Evaluare a Tehnologiilor Medicale (HTA). Acesta din urmă funcționează, așadar, ca suport pentru factorul decizional al politicii de rambursare.

Dat fiind faptul că politica de rambursare:

  • afectează direct medicii, pacienții și spitalele,
  • este interconectată cu alte arii ale politicilor farmaceutice sau de îngrijire medicală și
  • este dependentă de procesul de inovație în medicină,

este imposibil să discutăm despre rolul sistemului de Evaluare a Tehnologiilor Medicale (HTA) fără să luăm în considerare elementele care influențează politica de rambursare.Astfel, rolul HTA în accesul la inovație este asigurat de:

  • faptul că un proces eficient de HTA elimină deciziile arbitrare privind prețurile și rambursarea; acesta facilitează luarea deciziilor ce țin de preț și politica de rambursare în funcție de criterii obiective;
  • posibilitatea procesului de evaluare a tehnologiilor medicale de a stabili o serie de bune practici utile în stabilirea prețurilor de rambursare: identificarea părților responsabile (fie că sunt instituționale sau individuale), stabilirea termenelor limită
  • faptul că rezultatele unui sistem de HTA, odată făcute publice, pot asigura transparența sistemului prin care au fost luate deciziile, facilitând astfel accesibilitatea și trasabilitatea informaților;
  • eficiența cu care un sistem de HTA poate asigura standardizarea procesului prin care se stabilesc prețurile și valorile de rambursare.

În plus, procesul de evaluare a tehnologiilor medicale poate influența orice parte a sistemului medical

Procesul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale acoperă mijloacele și tehnicile prin care se creează medicamentele, metodele de îngrijire medical, precum și intervențiile medicale. Astfel, din moment ce evaluarea sistemului de sănătate are loc la toate nivelurile sale, devine lesne de înțeles că de HTA depind schimbările sau, mai bine zis, HTA are un rol esențial în inovația medicală.

ARTICOLE SIMILARE

Politica de rambursare
Misiunea „Janssen Advocacy Center”
Ce SĂ FACI și ce SĂ NU FACI în cadrul rețelelor sociale
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson