Termeni Legali de Utilizare

Termeni Legali de Utilizare


Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții (Acordul). Prin utilizarea Serviciilor (astfel cum sunt definite mai jos), vă exprimați consimțământul asupra acestui Acord. Vă recomandăm să tipăriți un exemplar al acestui Acord pentru referință ulterioară. Ne rezervăm dreptul de a face modificări, astfel cum este prezentat mai jos.

Acest Acord este încheiat între dumneavoastră și Johnson & Johnson Romania SRL (”Societate” sau ”noi” sau ”pe noi” sau ”al nostru”) cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului „Janssen With Me” postat la adresa www.janssenwithme.ro (”Site-ul) (denumit în mod colectiv, ”Serviciile”).

Dacă nu doriți să acceptați termenii și condițiile prevăzute în prezentul Acord, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Serviciile. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru detalii asupra informațiilor pe care le colectăm și asupra modului în care le folosim.

ACEST SITE ESTE DESTINAT ȘI SE ADRESEAZĂ REZIDENȚILOR ROMÂNIEI. TREBUIE SĂ CONFIRMAȚI CĂ AVEȚI VÂRSTA LEGALĂ PENTRU A ÎNCHEIA ACEST ACORD SAU, ÎN CAZ CONTRAR, CĂ AȚI OBȚINUT CONSIMȚĂMÂNTUL PĂRINTELUI SAU TUTORELUI PENTRU A ÎNCHEIA ACEST ACORD.

DACĂ UTILIZAȚI SERVICIILE ÎN NUMELE SAU ÎN BENEFICIUL ORICĂREI ORGANIZAȚII CU CARE SUNTEȚI ASOCIAT, ATUNCI SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD ÎN NUMELE DVS. ȘI AL UNEI ASEMENEA ORGANIZAȚII ȘI CONFIRMAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA LEGALĂ PENTRU A ANGAJA JURIDIC O ASTFEL DE ORGANIZAȚIE FAȚĂ DE ACEST ACORD. Trimiterile la dvs. și al dvs. din prezentul Acord se vor referi atât la dvs., cât și la orice astfel de organizație.

1. Dreptul nostru de a face modificări. Putem modifica prezentul Acord în decursul timpului (din orice motiv, cum ar fi modificări ale funcțiilor sau serviciilor oferite de acest Site sau pentru a reflecta o modificare legislativă), notificându-vă cu privire la astfel de modificări prin orice mijloace rezonabile și punând la dispoziție un Acord revizuit prin intermediul Serviciilor. Astfel de modificări nu se vor aplica niciunei dispute între dvs. și noi intervenite înainte de data la care am publicat Acordul revizuit care încorporează astfel de modificări sau cu privire la care v-am notificat în alt mod în legătură cu aceste modificări. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor în urma oricăror modificări va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

Legenda Ultima actualizare de mai sus va indica data la care acest Acord a fost modificat ultima dată.

În măsura permisă de legea aplicabilă, putem, în orice moment și fără nicio răspundere, să modificăm sau să întrerupem furnizarea tuturor sau a unei părți a Serviciilor (de exemplu, pentru a reflecta modificările aduse legilor relevante, pentru a proteja securitateaServiciilor sau pentru a efectua ajustări și a aduce îmbunătățiri tehnice rezonabile, pentru a modifica serviciile și funcțiile furnizate de Site); sau pentru a oferi oportunități unora sau tuturor utilizatorilor, la discreția noastră. Vom face demersurile necesare pentru a vă informa prin

mijloace rezonabile cu privire la orice modificări care vor avea un efect negativ semnificativ asupra utilizării de către dvs. a Serviciilor, luate în ansamblu.

2. Declinarea răspunderii privind informațiile

INFORMAȚIILE, INCLUSIV ORICE SFATURI ȘI RECOMANDĂRI FURNIZATE ÎN CADRUL SERVICIILOR, SUNT DESTINATE EXCLUSIV UNOR SCOPURI EDUCAȚIONALE ȘI INFORMAȚIONALE. NU SUNT DESTINATE A FI FOLOSITE DREPT RECOMANDĂRI MEDICALE SAU DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII SAU PENTRU A FI UTILIZATE ÎN SCOPUL DIAGNOSTICĂRII SAU TRATAMENTULUI MEDICAL, PENTRU NICIO AFECȚIUNE INDIVIDUALĂ. DE ASEMENEA, NU SUNT DESTINATE SĂ ÎNLOCUIASCĂ RECOMANDĂRILE ȘI SERVICIILE PROFESIONALE ALE UNUI PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CALIFICAT, FAMILIARIZAT CU SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ UNICĂ. CEREȚI ÎNTOTDEAUNA SFATUL MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU AL ALTUI PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CALIFICAT CU PRIVIRE LA ORICE AFECȚIUNE MEDICALĂ ȘI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE NOU TRATAMENT. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. ESTE SUPUSĂ DECLINĂRILOR DE RĂSPUNDERE ȘI ATENȚIONĂRILOR SUPLIMENTARE CARE POT INTERVENI PE PARCURSUL PRESTĂRII SERVICIILOR.

NU NE ASUMĂM NICIO RESPONSABILITATE PENTRU VREO CONSECINȚĂ LEGATĂ DIRECT SAU INDIRECT DE ORICE ACȚIUNE SAU INACȚIUNE PE CARE O ÎNTREPRINDEȚI PE BAZA INFORMAȚIILOR SAU A ALTOR MATERIALE FURNIZATE ÎN CADRUL SERVICIILOR. DEȘI NE STRĂDUIM SĂ PĂSTRĂM INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN CADRUL SERVICIILOR EXACTE, COMPLETE ȘI ACTUALIZATE, NU OFERIM NICIO ASIGURARE ȘI NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIUN PREJUDICIU SAU PIERDERI LEGATE DE ACURATEȚEA, EXHAUSTIVITATEA SAU ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR FURNIZATE CA PARTE A SERVICIILOR.

3. Informații transmise prin intermediul Serviciilor. Furnizarea de informații de către dumneavoastră prin intermediul Serviciilor este guvernată de Politica noastră de confidențialitate, inclusiv Politica noastră privind cookie-urile.

4. Aspecte privind jurisdicția. Este posibil ca Serviciile să nu fie adecvate sau disponibile pentru utilizare în anumite jurisdicții. Orice utilizare a Serviciilor va fi pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile în acest sens. Putem limita disponibilitatea Serviciilor în orice moment, în întregime sau parțial, pentru orice persoană sau zonă geografică pe care o alegem, la discreția noastră, din motive întemeiate (de exemplu, pentru a respecta legile și cerințele de reglementare relevante, pentru a proteja securitatea Serviciilor sau pentru a efectua ajustări tehnice rezonabile).

5. Utilizare acceptabilă și reguli de conduită. Nu puteți:

 • Să postați, transmiteți sau să puneți la dispoziție în alt mod prin sau în legătură cu Serviciile niciun fel de materiale care sunt sau pot fi: (a) amenințătoare, hărțuitoare, degradante, instigatoare la ură, intimidare sau care nu respectă în alt mod drepturile și demnitatea altor persoane; (b) defăimătoare, calomnioase sau frauduloase; (c) obscene, indecente, pornografice sau inacceptabile în alt mod; sau (d) sunt protejate de drepturi de autor, marcă, secret comercial, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice alt drept de proprietate, fără acordul expres prealabil scris al proprietarului respectiv.
 • Să utilizați în vreun fel orice cod, fișier sau program de calculator de tip Porm, cal troian, ou de Paște, bombă cu ceas, spyware (Porm, Trojan horse, Easter egg, time bomb, spyware) sau alt cod, fișier sau program care este sau este potențial dăunător sau invaziv sau este destinat a deteriora sau deturna funcționarea sau a monitoriza utilizarea oricărui hardware, software sau echipament (fiecare fiind denumit, Virus).
 • Să utilizați Serviciile în niciun scop comercial, inclusiv să le utilizați în scopurile dvs. comerciale sau în orice scop comercial care vă va aduce beneficii în orice fel.
 • Să utilizați Serviciile în vreun scop care este fraudulos sau în alt fel ilegal.
 • Să colectați în vreun mod informații despre utilizatorii Serviciilor, inclusiv prin inginerie inversă.
 • Să interveniți în funcționarea Serviciilor sau a serverelor sau rețelelor utilizate pentru a pune la dispoziție Serviciile, inclusiv prin piratarea sau alterarea oricărei părți a Serviciilor, sau încălcarea oricărei cerințe sau politici a acestor servere sau rețele
 • Să restricționați sau împiedicați orice altă persoană să utilizeze Serviciile
 • Să reproduceți, modificați, adaptați, traduceți, creați lucrări derivate, să vindeți, închiriați, împrumutați, utilizați în comun, distribuiți sau să exploatați în alt mod orice parte a (sau orice utilizare a) Serviciilor, cu excepția cazurilor în care este autorizat în mod expres prin prezentul Acord, fără consimțământul nostru expres, prealabil în scris.
 • Să utilizați ingineria inversă, decompilați sau să dezasamblați orice parte a Serviciilor, cu excepția cazului în care o astfel de restricție este interzisă în mod expres de legea aplicabilă.
 • Să eliminați orice notificare privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate din cadrul Serviciilor.
 • Să încorporați orice parte a Serviciilor în orice produs sau serviciu, fără acordul nostru expres, prealabil, în scris.
 • Să descărcați și să stocați sistematic conținutul Serviciilor.
 • Să utilizați niciun sistem automat de tip robot, spider, aplicație de căutare/recuperare sau alt dispozitiv manual sau automat pentru a prelua, indexa, extrage, explora date sau aduna în alt mod conținutul Serviciilor, sau reproduce sau eluda structura de navigare sau prezentarea Serviciilor, fără consimțământul nostru prealabil expres în scris.

Fără a se ține seama de cele de mai sus și sub rezerva respectării oricăror instrucțiuni postate în fișierul robots.txt situat în directorul principal al Serviciilor, acordăm operatorilor de motoare publice de căutare permisiunea de a folosi sisteme tip spider pentru a copia materiale din cadrul Serviciilor pentru unicul scop (și numai în măsura în care este necesar pentru) a crea indici disponibili public, care pot fi căutați, ai unor astfel de materiale, dar nu și cache-uri sau arhive ale acestor materiale. Ne rezervăm dreptul de a revoca o astfel de permisiune fie în general, fie în cazuri specifice, în orice moment și fără notificare.

Dumneavoastră sunteți răspunzător pentru obținerea, întreținerea și plata pentru toate componentele hardware, pentru serviciile de telecomunicații și alte servicii necesare pentru a utiliza Serviciile.

6. Comunicații Electronice. Informațiile comunicate în cadrul Serviciilor pot constitui o comunicare electronică. Atunci când comunicați cu noi prin intermediul Serviciilor sau prin alte forme de mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, comunicați cu noi pe cale electronică. Sunteți de acord că putem comunica pe cale electronică, sub rezerva legilor locale privind protecția vieții private și legilor anti-spam, și că astfel de comunicări, precum și notificările, informațiile dezvăluite, acordurile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, sunt echivalente cu comunicările în scris și vor avea aceeași putere și efect ca și cum ar fi în scris și semnate de partea care transmite comunicarea.

7. Feedback. Dacă ne furnizați idei, propuneri sau sugestii (Feedback), sunteți de acord că Feedback-ul nu are caracter confidențial și că furnizarea acestuia de către dvs. este gratuită, nesolicitată și fără restricții și nu ne impune nicio obligație în ceea ce privește un astfel de Feedback. Vom fi liberi să folosim Feedback-ul în orice scop de orice natură. Nu veți avea nicio pretenție împotriva noastră cu privire la orice utilizare sau neutilizare a Feedback-ului.

8. Monitorizarea utilizării Serviciilor. Putem (dar nu avem nicio obligație) să analizăm accesul dumneavoastră la sau utilizarea Serviciilor. Putem dezvălui informații cu privire la accesul și utilizarea Serviciilor de către dvs. în conformitate cu legea aplicabilă sau cu o solicitare din partea unei instanțe sau a unei autorități de aplicare a legii sau a unei alte autorități guvernamentale sau, în alt mod, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

9. Dreptul dvs. de a utiliza Serviciile. Confirmați că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor, inclusiv asupra Site-ului, ne aparțin nouă sau licențiatorilor noștri. Nu aveți niciun drept în legătură cu sau asupra Serviciilor, altul decât dreptul de a le accesa în conformitate cu prezentul Acord. Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a acestui Acord și numai pe durata acestuia, puteți vizualiza o copie a Site-ului pe orice dispozitiv singular, exclusiv pentru utilizarea dvs. personală, necomercială. Dacă nu respectați prezentul Acord, trebuie să încetați imediat să utilizați Serviciile. Dumenavoastră sunteți răspunzător pentru păstrarea dispozitivului dvs. în siguranță și pentru protejarea acestuia în mod corespunzător.

10. Drepturi de Proprietate ale Societății. Noi și furnizorii noștri deținem Serviciile, care sunt protejate de drepturi și de legi de proprietate, inclusiv software-ul de font digital utilizat („Font”) și toate denumirile noastre comerciale, mărcile comerciale și mărcile de servicii și orice logo-uri asociate. Fontul și toate denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile (denumite în mod colectiv, Mărcile) utilizate pentru sau în conținutul Serviciilor care nu sunt deținute de noi sunt deținute de proprietarii respectivi ai acestora. Nu puteți folosi Mărcile noastre în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este al nostru sau într-un mod care ar putea provoca confuzie. Nimic din conținutul Serviciilor nu trebuie interpretat ca acordând vreun drept de utilizare a oricărui Font sau Mărci fără acordul expres prealabil scris al proprietarului.

11. Materiale ale Terților; Link-uri. Serviciile pot permite accesul la informații, produse, servicii și alte materiale ale terților (denumite în mod colectiv, Materiale ale Terților), inclusiv orice acces prin intermediul link-urilor. Nu controlăm sau susținem și nu suntem responsabili pentru niciun fel de Materiale ale Terților. Nu avem nicio obligație de a monitoriza Materialele Terților și putem bloca sau dezactiva accesul la orice Materiale ale Terților în orice moment. Accesul sau utilizarea de către dvs. a Materialelor Terților va fi pe propriul dvs. risc și se supune oricăror termeni, condiții și politici suplimentare aplicabile acestor materiale

12. DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU GARANȚII. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, SERVICIILE VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIȚIA DVS. AȘA CUM SUNT, UNDE SUNT ȘI ACOLO UNDE SUNT DISPONIBILE, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE NICIO NATURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE EXPRESĂ, IMPLICITĂ SAU LEGALĂ.

NE DECLINĂM RĂSPUNDEREA PENTRU TOATE GARANȚIILE CU PRIVIRE LA SERVICII ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, INCLUSIV PENTRU GARANȚIILE PRIVIND VANDABILITATE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE ȘI TITLU.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SUB REZERVA ORICĂROR TERMENI ȘI CONDIȚII SAU POLITICI APLICABILE PENTRU UTILIZAREA MATERIALELOR TERȚILOR, CONFORM SECȚIUNII 11, MATERIALELE TERȚILOR VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE AȘA CUM SUNT, UNDE SE AFLĂ ȘI ACOLO UNDE SUNT DISPONIBILE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII DE ORICE NATURĂ, EXPRESE SAU IMPLICITE. NE DECLINĂM RĂSPUNDEREA PENTRU TOATE GARANȚIILE CU PRIVIRE LA MATERIALELE TERȚILOR.

FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NU FORMULĂM NICIO DECLARAȚIE SAU EMITEM VREO GARANȚIE CĂ SERVICIILE VOR FI SIGURE, CĂ ORICE MĂSURĂ DE SECURITATE PE CARE O PUTEȚI UTILIZA SAU PERMITE ALTORA SĂ O UTILIZEZE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE VA ÎMPIEDICA ACCESUL NEAUTORIZAT LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. SAU CĂ ACELE INFORMAȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. NU VOR FI ACCESATE SAU UTILIZATE GREȘIT DE CĂTRE NICIUN TERȚ.

TOATE DECLINĂRILE DE RĂSPUNDERE DE ORICE FEL PREVĂZUTE ÎN ACEST ACORD (INCLUSIV ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE ȘI ÎN ALTĂ PARTE A ACESTUI ACORD) SUNT EMISE ATÂT ÎN BENEFICIUL SOCIETĂȚII, CÂT ȘI AL AFILIAȚILOR SĂI ȘI AL ASOCIAȚILOR, ACȚIONARILOR, ADMINISTRATORILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR, AFILIAȚILOR, AGENȚILOR, REPREZENTANȚILOR, LICENȚIATORI, FURNIZORILOR ȘI PRESTATORILOR DE SERVICII RESPECTIVI AI ACESTORA, PRECUM ȘI AL SUCCESORILOR ȘI CESIONARILOR RESPECTIVI AI ACESTORA (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV, PĂRȚILE SOCIETĂȚII).

Deși luăm măsuri rezonabile pentru a încerca să menținem actualitatea, integritatea și securitatea Serviciilor, nu putem garanta că acestea sunt sau vor rămâne actualizate, complete, corecte sau securizate sau că accesul la acestea va fi neîntrerupt. Serviciile pot include inexactități, erori și materiale care intră în conflict cu prezentul Acord. În plus, terții pot aduce modificări neautorizate Serviciilor. Dacă aveți informații despre orice astfel de modificare, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact din Politica de confidențialitate și să ne furnizați o descriere unei asemenea modificări și locația acesteia în cadrul Serviciilor.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

NIMIC DIN PREZENTUL ACORD NU RESTRICȚIONEAZĂ, EXCLUDE SAU MODIFICĂ SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ RESTRICȚIONEZE, SĂ EXCLUDĂ SAU SĂ MODIFICE VREUN DREPT LEGAL OBLIGATORIU AL CONSUMATORILOR ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ: (A) NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SECUNDARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE DE ORICE NATURĂ SAU PENTRU PIERDERI CARE NU ERAU PREVIZIBILE ÎN MOD REZONABIL PENTRU DVS. SAU PENTRU NOI LA MOMENTUL ÎN CARE DVS. AȚI FOST DE ACORD CU ACEST ACORD, ÎN FIECARE CAZ DECURGÂND DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE SAU ACEST ACORD, ȘI ÎN BAZA ORICĂRUI CONTRACT, FAPTE ILICITE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERI OBIECTIVE SAU A ALTUI TEMEI (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV, PIERDERI INDIRECTE). PIERDEREA SAU PREJUDICIUL ESTE PREVIZIBIL FIE DACĂ ESTE EVIDENT CĂ VA AVEA LOC, FIE DACĂ, LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI, ATÂT NOI, CÂT ȘI DUMNEAVOASTRĂ ȘTIAM CĂ AR PUTEA AVEA LOC.

FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERILE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA SERVICIILE SAU DIN ORICE PRODUSE SAU MATERIALE ALE TERȚILOR, INCLUSIV DIN ORICE VIRUS CARE AR PUTEA FI TRANSMIS ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA.

PĂRȚILE SOCIETĂȚII NU EXCLUD ȘI NU LIMITEAZĂ ÎN NICIUN FEL RĂSPUNDEREA NOASTRĂ FAȚĂ DE DVS. ÎN CAZUL ÎN CARE AR FI ILEGAL SĂ FACEM ACEST LUCRU. ACEASTA INCLUDE RĂSPUNDEREA PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA NOASTRĂ SAU A ANGAJAȚILOR, AGENȚILOR SAU SUBCONTRACTANȚILOR NOȘTRI, PENTRU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ SAU CONDUITĂ INTENȚIONATĂ SAU PENTRU FRAUDĂ SAU FALS ÎN DECLARAȚII.

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ MAXIMĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE SAU PREZENTUL ACORD, FIE CĂ SUNT DE NATURĂ CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV DIN NEGLIJENȚĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ, NU VA DEPĂȘI VALOAREA MAI MARE DINTRE (A) SUMA TOTALĂ , DACĂ ESTE CAZUL, PLĂTITĂ DE DVS. CĂTRE NOI PENTRU A UTILIZA SERVICIILE; ȘI (B) ZECE DOLARI AMERICANI (10 USD).

TOATE LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE DE ORICE NATURĂ DIN ACEST ACORD (INCLUSIV ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE ȘI ÎN ALTĂ PARTE A ACESTUI ACORD) SUNT ATÂT ÎN BENEFICIUL SOCIETĂȚII, CÂT ȘI AL PĂRȚILOR SOCIETĂȚII.

CU PRIVIRE LA ORICE CONDIȚII, GARANȚII SAU GARANȚII REALE CARE NU POT FI EXCLUSE CONFORM STATUTULUI APLICABIL, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ESTE LIMITATĂ (LA ALEGEREA NOASTRĂ) LA REPETAREA PRESTĂRII SERVICIILOR SAU RAMBURSAREA COSTULUI AFERENT PĂRȚII RELEVANTE A SERVICIILOR.

14. Pretenții emise de terțe părți. În cazul în care suntem dați în judecată de către o terță parte ca urmare a încălcării de către dvs. a acestui Acord sau a nerespectării oricărui drept al unei terțe părți, atunci, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, veți fi răspunzător

pentru toate obligațiile, daunele, hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale, pierderile, costurile, cheltuielile și onorariile (inclusiv onorariile avocaților) suportate de Părțile Societății. 15. Încetare. Puteți înceta utilizarea Serviciilor și, prin urmare, puteți înceta acest Acord, în orice moment. Putem înceta sau suspenda utilizarea de către dvs. a Serviciilor dacă nu respectați acest Acord, vă angajați în vreo fraudă sau abuz sau dacă dumneavoastră sau orice persoană care folosește contul dvs. formulează orice declarație falsă adresată nouă. Acolo unde este rezonabil în împrejurările date, vă vom prezenta o notificare prealabilă de încetare sau suspendare cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore în avans, cu condiția ca, în cazul în care credem în mod rezonabil că ați încălcat în mod semnificativ prezentul Acord, putem înceta sau suspenda imediat relațiile cu dvs. La orice încetare sau suspendare, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciile va înceta imediat. Obligațiile dumneavoastră în temeiul acestui Acord vor supraviețui oricărei expirări sau încetări a prezentului Acord.

16. Legea aplicabilă; Jurisdicție. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel, acest Acord este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legile în vigoare în Belgia, fără a ține cont de principiile sale privind conflictele de legi și indiferent de locația dvs. Toate litigiile dintre dvs. și noi care decurg din sau cu privire la Servicii sau prezentul Acord, indiferent dacă sunat bazate pe contract, fapte ilicite, statut, fraudă, declarații false sau pe oricare altă teorie juridică și care includ dispute sau pretenții de natură necontractuală, vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor belgiene și dvs. renunțați la orice obiecții împotriva acestor instanțe din motive legate de jurisdicție, loc de desfășurare sau forum necorespunzător. Această secțiune 16 nu vă va priva de protecțiile obligatorii ale legilor țării în care sunteți domiciliat.

17. Filtrare. Protecții de control parental (cum ar fi hardware-ul, software-ul computerului sau serviciile de filtrare) sunt disponibile pe piață și vă pot ajuta să limitați accesul la materiale care pot fi dăunătoare sau inadecvate pentru minori. Informațiile care identifică furnizorii actuali de astfel de protecții (pe care nu le avizăm), sunt disponibile la adresa https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

18. Informații sau reclamații. Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la Servicii, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact aflate la adresa privacy-policy.

19. Reclamații privind încălcarea drepturilor de autor. Dacă credeți cu bună-credință că materialele disponibile în cadrul Serviciilor vă încalcă drepturile de autor, ne puteți scrie prin email și ne puteți solicita să eliminăm un asemenea material sau să blocăm accesul la acesta. Vă rugăm să precizați cu exactitate identitatea și locația materialelor despre care se presupune că încalcă drepturile. Notificările pot fi trimise folosind datele de contact din Politica de confidențialitate.

20. Declarații anticipative. Declarațiile care apar în cadrul Serviciilor care se referă la noi, la afiliații noștri sau la persoanele din conducerea noastră și a acestora și care nu sunt fapte istorice sunt Declarații Anticipative.

Declarațiile Anticipative sunt doar predicții, și evenimentele viitoare reale pot fi semnificativ diferite de cele discutate în orice Declarație Anticipativă. Diferiți factori externi și riscuri ne afectează operațiunile, piețele, produsele, serviciile și prețurile. Acești factori și riscuri sunt descriși în raportul nostru anual curent depus la SEC și în alte notificări pe care le facem la SEC. Puteți accesa cele mai recente notificări ale noastre depuse la SEC prin sistemul SEC EDGAR postat la www.sec.gov sau puteți obține aceste notificări direct de la noi, cu titlu

gratuit. Nu se asumăm nicio obligație sau responsabilitate de a actualiza, revizui sau completa orice Declarație Anticipativă sau orice alte declarații care apar în cadrul Serviciilor.

21. Alte condiții importante. Prezentul Acord nu creează și nu va fi interpretat în sensul de a crea vreo relație de parteneriat, asociere în participație, angajator-angajat, reprezentare sau francizor - francizat între dvs. și noi. Acest acord este încheiat între dumneavoastră și noi. Cu excepția celor prevăzute în Secțiunile 12, 13 și 21, nicio altă persoană nu va avea niciun drept de a pune în aplicare vreunul dintre termenii prezentului Acord. În cazul în care orice prevedere din prezentul Acord este considerată a fi ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, prevederea respectivă va fi considerată separabilă de prezentul Acord și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricărei prevederi rămase. Nu puteți cesiona, transfera sau sublicenția vreunul sau toate drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acestui Acord fără acordul nostru scris prealabil. Noi putem cesiona, transfera sau sublicenția oricare sau toate drepturile sau obligațiile noastre care decurg din prezentul Acord fără restricții. Nicio renunțare de către vreuna dintre părți la vreo încălcare sau nerespectare a obligațiilor care decurg din prezentul Acord nu va fi considerată a fi o renunțare la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor anterioare sau ulterioare. Orice titlu, subtitlu sau titlu de secțiune conținut în prezentul Acord este inclus doar în scop orientativ și nu definește sau explică în niciun fel vreo secțiune sau dispoziție. Toți termenii definiți la singular vor avea aceleași semnificații și când sunt utilizați la plural, acolo unde este cazul și dacă nu se specifică altfel. Orice utilizare a termenului inclusiv sau variații ale acestuia în prezentul Acord, va fi interpretată ca și cum ar fi urmată de expresia fără limitare. Prezentul Acord, inclusiv orice termeni și condiții prevăzute în acesta, reprezintă întregul acord dintre dvs. și noi cu privire la obiectul acestui Acord și, în absența unei situații de fraudă, va înlocui orice și toate acordurile sau înțelegerile scrise sau orale anterioare sau actuale dintre dvs. și noi în legătură cu un astfel de obiect. Notificările către dumneavoastră (inclusiv notificările privind modificările aduse acestui Acord) pot fi efectuate prin postare în cadrul Serviciilor sau prin e-mail (inclusiv în fiecare caz prin link-uri) sau prin poștă obișnuită. Fără limitare, o versiune tipărită a prezentului Acord și a oricărei notificări transmise în formă electronică va fi admisibilă în proceduri judiciare sau administrative întemeiate pe sau legate de prezentul Acord în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate inițial și menținute în formă tipărită. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea oricărei obligații datorită vreunei cauze aflate în afara controlului său.

© Johnson & Johnson România SRL 2024. Acest site este publicat de Johnson & Johnson România SRL, care este singurul responsabil pentru conţinutul său.

References

NHS. Amyloidosis. Accesat: 26 mai 2022.
McCausland KL, White MK, Guthrie SD, et al. Light chain (AL) amyloidosis: the journey to diagnosis. The Patient-Patient-Centered Outcomes Research. 2018;11(2):207-16.
Cancer.Net. Amyloidosis: Symptoms and Signs. Accesat: 26 mai 2022.
Mayo Clinic. Amyloidosis overview: symptoms and causes. Accesat: 26 mai 2022.
National Organization for Rare Disorders. Amyloidosis. Accesat: 26 mai 2022.
D'Errico S, Mazzanti A, Baldari B, Maiese A, Frati P, Fineschi V. Sudden death in lambda light chain AL cardiac amyloidosis: a review of literature and update for clinicians and pathologists. Int J Clin Exp Pathol. 2020 Jul 1;13(7):1474-1482. PMID: 32782665; PMCID: PMC7414507.
Mayo Clinic. Amyloidosis diagnosis and treatment. Accesat: 20 august 2022.
Lousada I, Comenzo RL, Landau H, et al. Light chain amyloidosis: patient experience survey from the Amyloidosis Research Consortium. Advances in Therapy. 2015;32(10):920-928.
Merlini G, Dispenzieri A, Sanchorawala V, et al. Systematic immunglobulin light chain amyloidosis. Nature Review Disease Primers. 2018;4(1):38.
Hasib Sidiqi M, Gertz MA. Immunoglobulin light chain amyloidosis diagnosis and treatment algorithm 2021. Blood cancer journal. 2021;11(5):1-9.